f

Politika o privatnosti

Trazim.hr, korisnicima ("klijentima") omogućava besplatno objavljivanje zahtjeva za ponudom, a korisnicima ("Izvodacima") omogućava oglašavanje svojih usluga i apliciranje na oglase. Mi NE posredujemo vaše podatke i informacije trećim stranama. Podatke posredujemo državnim organima i sudovima ukoliko za to postoji zakonsko utemeljenje. Kako naručitelj koji je aplicirao na vaš zahtjev može upotrijebiti Vaše podatke? Isključivo u svrhu pripreme ponude i sklapanja posla s Vama. Svaki Izvodac kojem je upit proslijeđen garantira da osobne podatke klijenata neće proslijediti dalje drugima, uključujući i podizvođače, osim koliko je to nužno za pripremu ponude. Jednako važi i za sve druge podatke (neosobne) koji su poslani u upitu. Kao i većina drugih internetskih stranica koristimo kolačiće. Naši kolačići Zašto ih koristimo: Spremamo prijavu tako da se ne morate svaki put prijaviti na aplikaciju. Kakve poruke možete očekivati od nas? Isključivo poruke koje šalje aplikacija autmatikom. Ukoliko Vas naše usluge više ne zanimaju, možete na info@trazim.hr bilo kada zatražiti da Vam isključimo vaš korisnički račun. Naravno, možete zatražiti brisanje, popravak i prijenos Vaših podataka. I. Značenje izraza Vlasnik: Tour Book j.d.o.o, Antuna Mihanovića 29, Split Aplikacija: Sredstvo spajanja tražitelja usluge i pružatelja usluge. Izvodac: Pravna ili fizička osoba koja koristi aplikaciju (Trazim.hr) društva Tour Book j.d.o.o za oglašavanje usluga i predaju ponuda. Klijent: Pravna ili fizička osoba koja koristi aplikaciju Trazim.hr za predaju upita i dobivanje ponuda. Izvodac i Vlasnik se slažu da je klijent kod izvodaca naručio uslugu korištenjem aplikacije Vlasnika(u nastavku teksta "usluga"). Usluga korištenja aplikacije Izvodaca će se poslati nakon isporučene usluge zavisno o odabranoj kategoriji. II. Cijene i plaćanje Usluga korištenja aplikacije za Klijente koji ih predaju jest besplatna. Izvodac i Vlasnik se slažu da će Izvodac za svaku obavljenu uslugu korištenja aplikacije Vlasniku platiti iznos naveden u kategorijama usluge koje pružaju. Vlasnik će Izvodacu ispostaviti račun za obavljene usluge jednom mjesečno, najkasnije do 15. dana u mjesecu za usluge korištenja aplikacije obavljene u prethodnom mjesecu. Rok plaćanja je osam dana. Izvodac se slaže s opomenom sa zakonsko određenim kamatama i ovrhom u slučaju neplaćanja u roku. III. Korištenje aplikacije Vlasnik ne odgovara za moguće tehničke probleme koji Izvodacu onemogućavaju rezervaciju usluga i slanje ponuda. Izvodac je dužan plaćati cijenu odrađenih usluga zavisno o kategoriji. Vlasnik nije odgovoran za moguće sporove između klijenta i izvodaca, kao ni za dogovor, pripremu, izvedbu i posljedice koji mogu nastati prilikom izvođenja projekta ili uslijed nekih drugih odnosa između klijenta i izvodaca. IV. Uvjeti upotrebe za Izvodace Izvodac se s korištenjem aplikacije slaže: S načinom obračuna i visinom cijene za isporučenu uslugu. Da će pripremiti ponude za sve primljene upite. S posljedicama koje nastaju s narudžbom. S načinom posredovanja ponuda i opsegom odgovornosti Izvodaca. S plaćanjem isključivo po obavljenoj usluzi po ovom dogovoru. Da će usluge izvedene na osnovi primljenih upita provesti po važećim zakonima Republike Hrvatske. Suglasan je da ispunjava sve zakonske obveze za obavljanje djelatnosti za koju će primati upite. Izvodac nema pravo na povrat plaćenog iznosa iz točke II. i III. za već obavljene usluge posredovanja. Da jamči uporabu podataka stranaka, dobivenih preko korištenja aplikacije, u skladu s važećim zakonima Republike Hrvatske. Izvodac se obvezuje podatke o klijentima, dobivene putem usluge ili na drugi način od Tour Book j.d.o.o., koristiti u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i drugim važećim propisima. Izvodac se obvezuje podatke o klijentima koristiti isključivo u svrhu pripreme ponude te za sklapanje posla s klijentom. Izvodac se obvezuje da osobne podatke klijenta neće, u niti jednom slučaju, posredovati drugim korisnicima, podizvođačima, kooperantima ili bilo kojoj trećoj strani, osim kad je to nužno u svrhu pripreme ponude ili sklapanja posla. V. Zaštita privatnosti i obrada podataka Posredovanje i obrada podataka: Klijent će izvodacu u obradu poslati osobne i druge podatke klijenata. Izvodac se obvezuje da će podatke obraditi isključivo za pripremu ponude i sklapanje posla s klijentom. Izvodacu je jasno i slaže se da svrhu obrade podataka određuje isključivo klijent. Zaštita i pohrana podataka: Izvodac se obvezuje podatke o klijentima koje primi u obradu primjereno zaštititi i pohraniti. To uključuje zaštitu elektroničke pošte na koju prima upite lozinkom, te onemogućavanje pristupa telefonima i elektroničkoj pošti neovlaštenim osobama. Obvezuje se zaštititi računala na kojima se čuvaju osobni podaci i pobrinuti se za zaštitu od napada i neovlaštenog pristupa podacima. Papire na kojima se nalaze osobni podaci neće puštati bez nadzora i odlagati u koš za smeće, bez da ih je prije uništio. Izvodac se obvezuje da će podatke o klijentima izbrisati odnosno uništiti odmah čim njihova pohrana ne bude potrebna za namjenu pripreme ponude ili sklapanja posla s klijentom. Izvodac se obvezuje poštovati sljedeća prava klijenata: Pravo klijenta na pristup podacima kojima Izvodac upravlja. Pravo na popravak podataka klijenta. Pravo na izbris podataka klijenta. Pravo na ograničenje obrade. Pravo na prenosivost podataka klijenta. Izvodac se obvezuje da će klijenta obavijestiti o svakom zahtjevu klijenta za brisanje podataka. Izvodac se obvezuje da će na poziv klijenta odmah ispuniti, posredovati, izbrisati, popraviti ili prekinuti s obradom podataka klijenata ili pojedinog klijenta. Obavještavanje o kršenju zaštite podataka: U slučaju kršenja zaštite osobnih podataka Izvodac se obvezuje odmah obavijestiti nadležni nadzorni organ. U slučaju kršenja zaštite osobnih podataka Izvodac se obvezuje odmah obavijestiti Vlasnika. U slučaju kršenja zaštite osobnih podataka Izvodac se obvezuje odmah obavijestiti klijenta. VI. Obveze i prava Vlasnika Vlasnik pridržava pravo izmijeniti ili prekinuti uslugu, kako privremeno tako i stalno, bez prethodnog upozorenja. Vlasnik pridržava pravo izmijeniti uvjete korištenja koje će opremiti s datumom izmjene. Ako se Izvodac ne slaže s izmijenjenim uvjetima poslovanja, mora odmah prestati s upotrebom usluge. Upotreba usluge znači slaganje s uvjetima upotrebe. Vlasnik zadržava pravo pregledavati ocjene klijenata i korisničke račune Izvodaca u svrhu jamčenja više kvalitete usluge klijentima i Izvodacima. Vlasnik zadržava pravo prekinuti suradnju s Izvodacem, bez prethodnog upozorenja. VII. Rješavanje sporova U slučaju sudskog spora nadležan je sud na čijem se području nalazi sjedište Vlasnika (Tour Book j.d.o.o.). U Splitu, 24. svibnja 2019. Tour Book j.d.o.o. Toni Jeličić, direktor