Administracija

Administrativne usluge i podrška za potrebe vašeg poslovanja. Unošenje podataka, izračun obračuna, izrada dopisa, tablica, prezentacija i ostalih dokumenata te održavanje baze podataka.