Email marketing

Kreiranje marketinških email kampanja, slanje cold mailova, analiza ciljane publike i smišljanje pristupa koji će dovesti do najvećeg postotka konverzije.