Financijski menadžment

Mentoriranje u financijama, ulaganjima i poslovanju. Analiza financijskih problema i traženje rješenja za rješavanje.