Politika privatnosti Zadnje ažuriranje prije 1 godinu

Trazim.hr, korisnicima ("klijentima") omogućava pretraživanje objavljenih ponuda te kupovinu odabranih, a korisnicima ("davateljima usluga") omogućava oglašavanje svojih usluga i izvođenje. Mi NE posredujemo vaše podatke i informacije trećim stranama. Podatke posredujemo državnim organima i sudovima ukoliko za to postoji zakonsko utemeljenje. Kako naručitelj koji je aplicirao na vaš zahtjev može upotrijebiti Vaše podatke? Isključivo u svrhu pripreme ponude i realizacije naručene usluge. Svaki davatelj usluge kojem je narudđba proslijeđena garantira da osobne podatke klijenata neće proslijediti dalje drugima, uključujući i podizvođače, osim koliko je to nužno za izvođenje ponude, a klijent se slaže. Jednako važi i za sve druge podatke (neosobne) koji su poslani u upitu. Kao i većina drugih internetskih stranica koristimo kolačiće. Naši kolačići Zašto ih koristimo: Spremamo prijavu tako da se ne morate svaki put prijaviti na aplikaciju. 

 

Kakve poruke možete očekivati od nas? Isključivo poruke koje šalje aplikacija autmatikom. Ukoliko Vas naše usluge više ne zanimaju, možete na info@trazim.hr bilo kada zatražiti da Vam isključimo vaš korisnički račun. Naravno, možete zatražiti brisanje, popravak i prijenos Vaših podataka. I. Značenje izraza Vlasnik: Tražom d.o.o, Solurat 20, Split Aplikacija: Sredstvo spajanja tražitelja usluge i pružatelja usluge. Davatelj usluge: Pravna ili fizička osoba koja koristi aplikaciju (Trazim.hr) društva Tražim d.o.o za oglašavanje usluga i prodaju istih. Klijent: Pravna ili fizička osoba koja koristi aplikaciju Trazim.hr za pronalazak usluuga i kupovinu istih. Davatelj usluge i Vlasnik se slažu da je klijent kod davatelja usluge naručio uslugu korištenjem aplikacije Vlasnika(u nastavku teksta "usluga"). Usluga korištenja aplikacije davatelja usluge će se poslati nakon isporučene usluge zavisno o odabranoj kategoriji. II. Cijene i plaćanje Usluga korištenja aplikacije za Klijente koji ih predaju jest besplatna. 

 

Davatelj usluge i Vlasnik se slažu da će davatelj usluge za svaku obavljenu uslugu korištenja aplikacije Vlasniku platiti iznos naveden u kategorijama usluge koje pružaju. Vlasnik će Davatelj usluge ispostaviti račun za obavljene usluge jednom mjesečno, najkasnije do 15. dana u mjesecu za usluge korištenja aplikacije obavljene u prethodnom mjesecu.  Davatelj usluge se slaže s opomenom sa zakonsko određenim kamatama i ovrhom u slučaju neplaćanja u roku. III. Korištenje aplikacije Vlasnik ne odgovara za moguće tehničke probleme koji Davatelj usluge onemogućavaju rezervaciju usluga i izvođenje usluga. 

 

Davatelj usluge je dužan plaćati cijenu odrađenih usluga zavisno o kategoriji. Vlasnik nije odgovoran za moguće sporove između klijenta i davatelje usluge, kao ni za dogovor, pripremu, izvedbu i posljedice koji mogu nastati prilikom izvođenja projekta ili uslijed nekih drugih odnosa između klijenta i Davatelj usluge. IV. Uvjeti upotrebe za Davatelj usluge se s korištenjem aplikacije slaže: S načinom obračuna i visinom cijene za isporučenu uslugu. Da će realizirati kupljene usluge i izvesti ih u skladu s zakonima RH i moralnim vrijednostima . S posljedicama koje nastaju s narudžbom. S načinom posredovanja ponuda i opsegom odgovornosti Davatelj usluge. Da će usluge izvedene na osnovi primljenih narudžbi provesti po važećim zakonima Republike Hrvatske. Suglasan je da ispunjava sve zakonske obveze za obavljanje djelatnosti za koju će primati upite. Davatelj usluge nema pravo na povrat plaćenog iznosa iz točke II. i III. za već obavljene usluge posredovanja. Da jamči uporabu podataka stranaka, dobivenih preko korištenja aplikacije, u skladu s važećim zakonima Republike Hrvatske. Davatelj usluge se obvezuje podatke o klijentima, dobivene putem usluge ili na drugi način od Tražim d.o.o., koristiti u skladu s 

 

Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i drugim važećim propisima. Davatelj usluge se obvezuje podatke o klijentima koristiti isključivo u svrhu pripreme ponude te za sklapanje posla s klijentom. Davatelj usluge se obvezuje da osobne podatke klijenta neće, u niti jednom slučaju, posredovati drugim korisnicima, podizvođačima, kooperantima ili bilo kojoj trećoj strani, osim kad je to nužno u svrhu izvršenja usluge,a posjeduje privolu klijenta. V. Zaštita privatnosti i obrada podataka Posredovanje i obrada podataka: Klijent će davatelju usluge u obradu poslati osobne i druge podatke klijenata. Davatelj usluge se obvezuje da će podatke obraditi isključivo za pripremu ponude i sklapanje posla s klijentom. Davatelju usluge je jasno i slaže se da svrhu obrade podataka određuje isključivo klijent. Zaštita i pohrana podataka: Davatelj usluge se obvezuje podatke o klijentima koje primi u obradu primjereno zaštititi i pohraniti. 

 

To uključuje zaštitu elektroničke pošte na koju prima upite lozinkom, te onemogućavanje pristupa telefonima i elektroničkoj pošti neovlaštenim osobama. Obvezuje se zaštititi računala na kojima se čuvaju osobni podaci i pobrinuti se za zaštitu od napada i neovlaštenog pristupa podacima. Papire na kojima se nalaze osobni podaci neće puštati bez nadzora i odlagati u koš za smeće, bez da ih je prije uništio. Davatelj usluge se obvezuje da će podatke o klijentima izbrisati odnosno uništiti odmah čim njihova pohrana ne bude potrebna za namjenu pripreme ponude ili sklapanja posla s klijentom. Davatelj usluge se obvezuje poštovati sljedeća prava klijenata: Pravo klijenta na pristup podacima kojima davatelj usluge upravlja. Pravo na popravak podataka klijenta. Pravo na brisanje podataka klijenta. Pravo na ograničenje obrade. Pravo na prenosivost podataka klijenta.

 

Davatelj usluge se obvezuje da će klijenta obavijestiti o svakom zahtjevu klijenta za brisanje podataka. Davatelj usluge se obvezuje da će na poziv klijenta odmah ispuniti, posredovati, izbrisati, popraviti ili prekinuti s obradom podataka klijenata ili pojedinog klijenta. Obavještavanje o kršenju zaštite podataka: U slučaju kršenja zaštite osobnih podataka davatelj usluge se obvezuje odmah obavijestiti nadležni nadzorni organ. U slučaju kršenja zaštite osobnih podataka davatelj usluge se obvezuje odmah obavijestiti Vlasnika. U slučaju kršenja zaštite osobnih podataka Davatelj usluge se obvezuje odmah obavijestiti klijenta. VI. Obveze i prava Vlasnika Vlasnik pridržava pravo izmijeniti ili prekinuti uslugu, kako privremeno tako i stalno, bez prethodnog upozorenja. Vlasnik pridržava pravo izmijeniti uvjete korištenja koje će opremiti s datumom izmjene. Ako se davatelj usluge ne slaže s izmijenjenim uvjetima poslovanja, mora odmah prestati s upotrebom usluge. 

 

Upotreba usluge znači slaganje s uvjetima upotrebe. Vlasnik zadržava pravo pregledavati ocjene klijenata i korisničke račune davatelja usluge u svrhu jamčenja više kvalitete usluge klijentima i davateljima usluge. Vlasnik zadržava pravo prekinuti suradnju s davateljem usluge, bez prethodnog upozorenja. VII. Rješavanje sporova U slučaju sudskog spora nadležan je sud na čijem se području nalazi sjedište Vlasnika (Tražim d.o.o.). 

 

U Splitu, 1. prosinca 2022. Tražim d.o.o. 

 

Domagoj Protrka, direktor
Trazim.hr