Porezno savjetovanje

Konzultacije i savjeti o poreznim pitanjima, prijavama, prihodima i rashodima te poreznom aspektu poslovanja.