Uvjeti i pravila korištenja Zadnje ažuriranje prije 1 godinu


Uvjeti:

 

I. Značenje izraza

Platforma: Tražim d.o.o , Solurat 20, Split

Davatelj usluga: Pravna ili fizička osoba koja je od društva Tražim d.o.o. koristi platformu za ponudu usluga klijentima Trazim.hr.

Klijent: Pravna ili fizička osoba koja koristi platformu Trazim.hr ili druge usluge društva Tražim d.o.o. za pretragu i kupovinu ponuđenih usluga od strane davatelja usluga.

Korištenje platforme je usluga povezivanja Klijenta i Davatelja usluge s jedne strane pretraga ponuđenih usluga, a s druge kreiranje i administracija ponuđenih usluga.

Klijent i Davatelj usluga se slažu da je Klijent kupovinom usluge kroz Platformu od Davatelja usluga kupio istu, a davatelj usluge obveza na ispunjenje iste.

 

II. Cijene i plaćanje

Cijena usluge jer transparentna i konačna, ako dođe do promjene Klijent i Davatelj usluga su dužni istu ažurirati.

Klijent i Davatelj usluga se slažu da će Klijent za svaku kupljenu uslugu pravovremeno poslati tražene podatke, a Davatelj usluga izvršiti uslugu dogovorenom roku.

Cijena dogovorene usluge ponude može se mijenjati. Davatelj usluga će svaku promjenu isključivo raditi preko platforme.

Davatelj usluga će Klijentu ispostaviti račun za obavljenu uslugu , nakon isporuke dogovorene usluge. A Davatelj usluga će platiti Platformi dogovoreni postotak najkasnije do kraja mjeseca od završetka usluge i slaže se s opomenom sa zakonsko određenim kamatama i ovrhom u slučaju neplaćanja u roku.

 

III. Korištenje Platforme

Davatelj usluga usluge samostalno odlučuje o svojim ponudama. Davatelj usluga ovisi o podacima koje mu posreduje klijent.

Klijent davatelju usluga posreduje osobne podatke koji najčešće uključuju: ime i prezime, telefonski broj, adresu elektroničke pošte, lokaciju, adresu i podatke o potrebnom oglasu. Podatke davatelj usluga može upotrijebiti i obrađivati samo u svrhu pripreme ponude i sklapanja posla.

Platforma ne odgovara za moguće tehničke probleme koji davatelju usluga onemogućavaju prijem upita. Davatelj usluga je dužan plaćati cijenu dogovorenih,odrađenih i plaćenih poslova.

Platforma nije odgovorna za moguće sporove između klijenta i davatelja usluga, kao ni za dogovor, pripremu, izvedbu i posljedice koji mogu nastati prilikom izvođenja projekta ili uslijed nekih drugih odnosa između klijenta i davatelja usluga.

 

IV. Prekid suradnje

Davatelj usluga može izbrisati svoj račun na Platformi i prekinuti svaki oblik suradnje ako su tražbine podmirene. Davatelj usluga je dužan Platformi platiti sve dugove koji su nastali korištenjem platforme.

Prekid korištenja Platforme Davatelj usluga može zahtijevati na način:

   Elektroničkom poštom na adresu: info@trazim.hr.

 

V. Uvjeti upotrebe za Davatelj usluga

Platforma uzima postotak od 20% cjelokupnog iznosa usluge nakon kupnje te iste. Time sa omogućava održavanje platfrome i njen rad.

Davatelj usluga se s korištenjem Platforme slaže:

   Da će pripremiti i izraditi ponude za platformu koje će klijenti pregledavati/kupovati.
   S posljedicama koje nastaju s narudžbom.
   S načinom posredovanja ponuda i opsegom odgovornosti davatelja usluga.
   Da Platforma može, sukladno vlastitoj procjeni, na svojim web stranicama i u drugim glasilima objaviti ocjene i mišljenja stranaka o davatelju usluga.
   Da će usluge izvedene na osnovi primljenih upita provesti po važećim zakonima Republike Hrvatske.
   Suglasan je da ispunjava sve zakonske obveze za obavljanje djelatnosti za koju će primati upite i slati ponude.
   Davatelj usluga nema pravo na povrat plaćenog iznosa iz točke II. i III. za već obavljene usluge.
   Da jamči uporabu podataka stranaka, posebno onih osobnih, dobivenih preko usluga posredovanja, u skladu s važećim zakonima Republike Hrvatske. Davatelj usluga se obvezuje podatke o klijentima, dobivene putem usluga posredovanja upita ili na drugi način od Tražim d.o.o., koristiti u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i drugim važećim propisima.
   Davatelj usluga se obvezuje podatke o klijentima koristiti isključivo u svrhu pripreme ponude te za sklapanje posla s klijentom.
   Davatelj usluga se obvezuje da osobne podatke klijenta neće, u niti jednom slučaju, posredovati drugim korisnicima, podizvođačima, kooperantima ili bilo kojoj trećoj strani, osim kad je to nužno u izvršenju posla , a ima privolu klijenta. Isto tako, nikome neće posredovati bilo kakve podatke koji su objavljeni u upitu.

 

VI. Zaštita privatnosti i obrada podataka

Posredovanje i obrada podataka:

   Platforma će Davatelj usluga u obradu poslati osobne i druge podatke klijenata.
   Davatelj usluga se obvezuje da će podatke obraditi isključivo za pripremu ponude i sklapanje posla s klijentom.
   Davatelj usluga je jasno i slaže se da svrhu obrade podataka određuje isključivo ponuđač.

Zaštita i pohrana podataka:

   Davatelj usluga se obvezuje podatke o klijentima koje primi u obradu primjereno zaštititi i pohraniti. To uključuje zaštitu elektroničke pošte na koju prima upite lozinkom, te onemogućavanje pristupa telefonima i elektroničkoj pošti neovlaštenim osobama. Obvezuje se zaštititi računala na kojima se čuvaju osobni podaci i pobrinuti se za zaštitu od napada i neovlaštenog pristupa podacima. Papire na kojima se nalaze osobni podaci neće puštati bez nadzora i odlagati u koš za smeće, bez da ih je prije uništio.
   Davatelj usluga  se obvezuje da će podatke o klijentima izbrisati odnosno uništiti odmah čim njihova pohrana ne bude potrebna za namjenu pripreme ponude ili sklapanja posla s klijentom.

Platforma se obvezuje poštovati sljedeća prava klijenata:

   Pravo klijenta na pristup podacima kojima Davatelj usluga upravlja.
   Pravo na popravak podataka klijenta.
   Pravo na izbris podataka klijenta.
   Pravo na ograničenje obrade.
   Pravo na prenosivost podataka klijenta.
   Platforma se obvezuje da će davatelj usluga obavijestiti o svakom zahtjevu klijenta za brisanje podataka.
   Platforma se obvezuje da će na poziv davatelj usluga odmah ispuniti, posredovati, izbrisati, popraviti ili prekinuti s obradom podataka klijenata ili pojedinog klijenta.

Obavještavanje o kršenju zaštite podataka:

   U slučaju kršenja zaštite osobnih podataka davatelj usluga  se obvezuje odmah obavijestiti nadležni nadzorni organ.
   U slučaju kršenja zaštite osobnih podataka davatelj usluga  se obvezuje odmah obavijestiti Tražim d.o.o.
   U slučaju kršenja zaštite osobnih podataka davatelj usluga  se obvezuje odmah obavijestiti klijenta.

 

VII. Obveze i prava Platforme

   Platforma  pridržava pravo izmijeniti ili prekinuti dogovor i ponudu kako privremeno tako i stalno, bez prethodnog upozorenja ako nije došlo do izvršenja iste.
   Platforma  pridržava pravo izmijeniti uvjete korištenja koje će opremiti s datumom izmjene. Ako sedavatelj usluga ne slaže s izmijenjenim uvjetima poslovanja, mora odmah prestati s upotrebom Platforme. Upotreba Platforme znači slaganje s uvjetima upotrebe.
   Platforma zadržava pravo pregledavati ocjene klijenata i korisničke račune davatelja usluga u svrhu jamčenja više kvalitete usluge klijentima i davateljima usluga.
   Platforma zadržava pravo prekinuti suradnju s Davatelj usluga, bez prethodnog upozorenja.

 

VIII. Rješavanje sporova

U slučaju sudskog spora nadležan je sud na čijem se području nalazi sjedište tvrtke (Tražim d.o.o.).

U Splitu, 1. prosinca 2022.

Tražim d.o.o.
 
Domagoj Protrka, direktor
Trazim.hr