QA testiranje

Testiranje web stranica, mobilnih i desktop aplikacija te pisanje izvještaja o njihovoj kvaliteti i potrebnim ispravkama.

Testirat ću vašu web stranicu
Cijena 50.00 €
Manual tester
Cijena 15.00 €