Pravilnik Zadnje ažuriranje prije 1 godinu

 • Zabranjeno je promoviranje drugih platformi.
 • Svi korisnici moraju biti registrirani i imati važeći profil.
 • Sve usluge moraju imati jasno napisane informacije i definiranu cijenu.
 • Freelanceri su odgovorni za dostavu radova u dogovorenom roku.
 • Klijenti su odgovorni za plaćanje u dogovorenom roku.
 • Sva komunikacija mora biti ljubazna i profesionalna.
 • U slučaju neslaganja, obje strane moraju pokušati pronaći zajedničko rješenje.
 • Spam, vrijeđanje i neprimjereno ponašanje nije dopušteno.
 • Freelanceri se obavezuju raditi isključivo za jednog klijenta po projektu.
 • Klijenti se obavezuju ne preuzimati radove bez plaćanja.
 • Freelanceri su odgovorni za svoje radove i moraju osigurati da ne krše autorska prava.
 • Freelanceri su dužni osigurati da radovi budu originalni i ne krše autorska prava.
 • Klijenti su odgovorni za osiguranje da radovi koji se koriste ne krše autorska prava.
 • Freelanceri su dužni osigurati da radovi budu kvalitetni i da ispunjavaju zahtjeve klijenta.
 • Freelanceri su dužni osigurati da radovi budu dostavljeni u odgovarajućem formatu.
 • Korisnici koji ne poštuju pravila bit će suspendirani sa platforme.