Cijena 1,000.00 €

Priprema i provedba postupaka javne nabave

bflegar
bflegar

1 tjedan vrijeme isporuke

Akcije

Priprema i provedba postupaka javne nabave;

-priprema troškovnika i Dokumentacije o nabavi

-objavljivanje postupaka javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave

-savjetodavne usluge za ponuditelje i javne naručitelje

-veliko iskustvo

-pisanje odgovora na žalbe ponuditelja

-pisanje žalbi za ponuditelje

Trenutačno nema podataka za prikaz
Usluge koje bi vas mogle zanimati

Istražite druge usluge koje smo pažljivo odabrali samo za vas. Možda pronađete nešto što savršeno odgovara vašim potrebama i interesima.